Onze school

Onze school is een volwaardige basisschool. We beschikken over 1 peuterklas, 3 kleuterklassen en 7 klassen in de lagere school. Er is een bus van de gemeente zowel voor als na de lessen. Het is ons doel kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken in een aangename en leerrijke omgeving, met de nodige uitdagingen voor de leerlingen. We hebben ook een zorgcoördinator die instaat voor de extra zorg. Hiermee willen we elk kind zo veel mogelijk begeleiden naar zijn of haar mogelijkheden en talenten. We organiseren voor- en naschoolse opvang. Er is ook stille studie voor de kinderen van de lagere school.

Pagina's