U bent hier

Ouderraad

Ouderraad VBS De Wegwijzer

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school en heeft als doel een steentje bij te dragen om de betrokkenheid van alle ouders bij het schoolgebeuren te verhogen. Samenwerking, communicatie en doorstroming van informatie zijn hierbij drie belangrijke sleutelbegrippen. De ouderraad ontwikkelt hiertoe diverse initiatieven om de banden tussen ouders, kinderen, leerkrachten, directie en schoolbestuur te versterken.

Zo tracht de ouderraad de ouders voldoende te informeren, organiseert ze ontmoetingsactiviteiten (bijv. kinderfuif, quiz, rommelmarktcafé,. ), biedt ze ondersteuning (bijv. hulp bij schoolfeest, meewerkouders, klusjesdagen, fruitmoment . ) en neemt ze een beleidsvoorbereidende taak op zich (bijv. de schoolraad adviseren . ).
 

 

Waarom lid worden van de ouderraad?

De ouderraad staat open voor alle ouders met kinderen in de school, die:
- betrokken willen zijn bij het schoolgebeuren in de brede zin van het woord;
- graag bepaalde thema's willen aankaarten die van belang zijn voor de school of het kind en betrokken willen zijn bij een aantal beslissingen;
- samen met andere ouders en het schoolteam een leuke activiteit of ontmoetingsmoment willen organiseren;
- andere mensen willen leren kennen.

 

 

 

Wat doet de ouderraad?

Maandelijkse vergadering
Maandelijks - in principe elke derde maandag van de maand - vergadert de ouderraad samen met de directie en iemand van het schoolteam om ideeën uit te werken, initiatieven allerhande op poten te zetten, allerlei thema's te bespreken (o.a. anti-pestbeleid, de verkeerssituatie aan de school, de schoolrekening, schoolreizen, ...).
De ouderraad heeft hierin ook een beleidsvoorbereidende taak (schoolraad adviseren) binnen de grenzen bepaald door het participatiedecreet.

Tijdens deze vergadering krijgt de ouderraad ook informatie over de dagdagelijkse werking binnen de school.

Andere initiatieven / bevoegdheden
- een afvaardiging van de ouderraad is lid van de schoolraad
- organiseren van pedagogische activiteiten (boekenbeurs, info-avonden,...)
- hulp aanbieden aan het schoolteam bij het realiseren van diverse activiteiten (bv. grootoudersfeest, carnavalsfeest, afscheidsrecepties 3e kleuterklas en 6e leerjaar, .)
- organiseren van activiteiten om geld in het laatje te brengen (kinderfuif, quiz, rommelmarktcafé, .)
- aankopen van didactisch materiaal
- aankopen van boeken en instaan voor de verdere uitbouw van de schoolbibliotheek
- kinderen stimuleren in hun leesontwikkeling (KJV-werking)
- contacten onderhouden met andere overleg-organisaties (bv. de verkeerscommissie, de cultuurraad)
- .

 

 

 

Wat doet de ouderraad met de inkomsten?

Inkomsten uit allerhande activiteiten dienen om extraatjes te financieren, waar binnen het schoolbudget geen plaats voor is:
- de ouderraad financiert de komende jaren actief mee in de aankoop van de smartboards en bijhorende hard- en software;
- er worden jaarlijks boeken aangekocht voor de schoolbib en ook voor de kleuters;
- in samenspraak met het schoolteam en directie kan een activiteit voor de kinderen mee gesponsort worden;
- we kopen afscheidscadeautjes voor het 6e leerjaar en de 3e kleuterklas;
- de ouderraad investeerde de voorbije jaren ook o.m. in de verfraaiing van de speelplaats, fototoestellen voor de leerkrachten en projectors en audiovisueel materiaal.

Waar het geld voor gebruikt wordt, hangt af van de noden van het moment en natuurlijk van de grootte van het budget.

 

 

 

Interesse?

De ouderraad van VBS De Wegwijzer werd opgericht per 1/9/2014 voor een periode van 4 jaar cfr. de bepalingen van het Participatiedecreet.
Elk jaar in september kan je als actief lid toetreden tot de ouderraad, maar ook tijdens het jaar mag je gerust al als officieus lid mee onze ploeg versterken. Ook naast de maandelijkse vergaderingen zijn helpende handen doorheen het schooljaar altijd welkom.
Neem gerust contact op met de voorzitter of laat je interesse weten via een leerkracht, de directie of spreek ons aan de schoolpoort aan!

Je kunt hier ook de ledenlijst bekomen. Contacteer de school voor het telefoonnummer van de voorzitter/voorzitster.

 

Leden ouderraad

Van De Poel Els klasverantwoordelijke 1 P.

De Greve Inge klasverantwoordelijke 1 Kl.

Verbeêck Ulrich klasverantwoordelijke 2 Kl.

Horckmans Liesbeth klasverantwoordelijke 3 Kl., voorzitter

Van Bos Carolien klasverantwoordelijke 1 L

Bosmans Ruth klasverantwoordelijke 2 L, ondervoorzitter

Verschueren Ellie klasverantwoordelijke 3 L

Cazier Marjolein klasverantwoordelijke 4 L

Pas Friedel klasverantwoordelijke 5L, ondervoorzitter

Van Camp Elke, klasverantwoordelijke 6L

Bosmans Vanessa, penningmeester

Vermeire Els, secretaris

Linten Dimitri

Colot Natascha

Vandorpe Bart

Priëls Goedele

Sel Syl